תגובה על: חוק היישובים והתורה

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ 012.net.il

נכתב ב: 04:29:04  06.11.2008, כתוספת/תגובה ל: חוק היישובים והתורה

חוק הישובים, היכן להתיישב? רק לגזול אדמות משכנים,
וכך נאבד עוד את מיטב בנינו, אין רחמים על דם זה?
עובדה היו ישובים שנעקרו על ידי אותם אנשים שקבעו את חוק הישובים, ועדיין אנו צפויים עוד בדרך לעקירות
מאותם ישובים שקיימים היום, מי חלם שיעקרו את ימית,
שכחתי עקירה נוספת?
אם אנו מעוניינים לרחם על דם בנינו, על השכול, הצער,יגון, ורוצים שלום? אז המחיר יו8תר גבוה ממלחמה? אבל שווה אדמות אלו רוויות מדם, די מספיק? הזמנים הולכים ומשתנים, לא פחות מהתורה שבעל פה, אשר
מלאה בהתרים עד כדי טביעה בערימה של ההתרים, מה שנכון היום אינו נכון מחר, עם כל הכבוד והיריאה מהתורה של עם ישראל,
על פי תורה אדמות אכן הן שלנו, על פי המציאות המשתנה
וחיי אמת אינה עולה בקנה אחד בזמננו, זה נכון גם לעתיד, יש דברים אשר מתקיימים בחדרי חדרים, במישור הפוליטי והמדיני, שאין ספק שיהיו עוד הפתעות מעבר לחום ,שירסקו אמונות ופרות קדושות, ממש ברגע זה דנים על חלוקת ירושלים לשני העמים, כנל גם הגולן נרד ממנו נחיה ונראה? אם רוצים להקיז דם ? יש חוק ישובים, אם רוצים שלום אין חוק ישובים בשום דרך,
זה הכל זמני, זה מצב שאינו בלתי הפיך, יהיו עוד הפתעות שירסקו חלק גדול מהציונות?
הלוואי יעשה שלום במרומיו על כל עם ישראל בינון לבינו, ולבין הבורא, לבין השכנים שלנו, א6מן זו עובדה, אין מנוס, תחילה שלום בנינו, אמן
בכבוד רב סמי אלקייםתגובות