תגובה ל: האתר למחאות מקוריות - מטרות ומבנה

מאת: ירון זכאי

אל:

נכתב ב: 02:36:55  28.10.2005, כתוספת/תגובה ל: האתר למחאות מקוריות - מטרות ומבנה


האתר נפלא ומעניין. יוזמיו כנראה מאוד מעוניינים כי הוא ישמש ככלי מרכזי להקמת מדינה ברוח התנ"ך. לי דווקא כיהודי "חילוני" שבהחלט פעיל בכתיבה ברשת ברור כי עם ישראל פועל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל תוך חידוש כל העקרונות התנכיי"ם. גם מעיון בהלכות מלחמה, או בגלובליזציה, או בהלכות חתונה באתר זה ,נראה כי רבים בין "החילוניים" מיישמים בפועל וחותרים להקמת מדינה יהודית שהיא מופת לעולם. אולי אנו מתקשים לשמור על המראה הדתי המקובל של הדברים, אבל בפועל הדור הזה בהחלט עומד בדרישות התנ"ך, לדעתי.

תגובות