תגובה על: האתר למחאות מקוריות - מטרות ומבנה English Title

מאת: יגאל עמיר רצח המונים ולא רק רק יצחק רבין

אל:

נכתב ב: 05:34:55  22.03.2008, כתוספת/תגובה ל: האתר למחאות מקוריות - מטרות ומבנה

הקוטל אדם בעל דיעה שמייצג המונים על אותה דיעה
תחת מנהיגותו
עמיר רצח באכזריות וללא אבחנה בני אדם הלכו לעולם
יחד עם הרוחניות שבהן
אני אסיר עולם לשעבר יודע אני שיגאל עמיר יצבור שינאה תיסכול זעם נגד המשך הדור הבא
אני מעיד על עצמי שנישמתי ונפשי נישאר בה הרוצח שבי
נעלתי אותה עם בטון מזויין שלא תתפרץ
אנו מדינה יפת נפש בז לכם שאין אתם משתמשים בעונש מוות ומיצירים רוצחים לעתיד בכבוד רב סמי אלקייםEnglish Translation

The document was not translated into English yet. Add a translation by pushing one of the edit buttons above, or read the Hebrew version by clicking the link below the header

תגובות Replies