שאלה על: קונסנזוס ופונקציות ייצוגיות בכנסת ישראל

מאת: דודו

אל:

נכתב ב: 10:04:32  17.06.2006, כתוספת/תגובה ל: קונסנזוס ופונקציות ייצוגיות בכנסת ישראל

כמה קיבלת על עבודה זו?תגובות