דינם של רוצחים - מוות

קוד: מות לרוצחים

 

כתוב בתורה: " שופך דם האדם - באדם דמו יישפך, כי בצלם א-להים עשה את האדם " דווקא החשיבות העצומה של האדם ושל חיי האדם מחייבת להטיל על רוצחים את העונש החמור ביותר האפשרי.

תוספות ותגובות