עונש מות וחיסולים

קוד: עונש מות וחיסולים

אנשים שטוענים שעונש מוות אינו מוסרי, שוכחים את אחד הכללים הראשונים בדיונים מוסריים - אין משמעות לטענות מוסריות, אם לא קיימות אפשרויות מוסריות יותר . לכן, כשאנחנו באים לבדוק את המוסריות של עונש מוות, צריך לבדוק מהן האפשרויות האחרות שקיימות במצב של ימינו.

מה צריך לעשות יהודי (ולא משנה אם הוא אזרח, או חייל פשוט, או הרמטכ"ל), שנמצא במלחמה נגד טרוריסטים שאינם בוחלים בשום אמצעי להשגת מטרותיהם, כולל הרג מכוון של אזרחים לא חמושים, ומצהירים שוב ושוב שמטרתם היא להשמיד את המדינה?

האפשרויות הראשונות לא מוסרית כי היא מאפשרת לרוצחים להסתובב חופשיים ולהמשיך במעשיהם. האפשרות האחרונה לא מוסרית כי היא לא מאפשרת לנאשמים להגן על עצמם במשפט.

אין ברירה - האפשרות המוסרית היחידה היא עונש מוות.

ע' עוד:

תגובות