מבוא לפסיכולוגיה חברתית (פסיכולוגיה חינוכית 2)

קוד: פסיכולוגיה חברתית

 דף זה מכיל סיכומי הרצאות בקורס "פסיכולוגיה חינוכית 2", שניתן ב פקולטה להוראת המדעים בטכניון , בסמסטר חורף ה'תשס"ג.

המרצה: ד"ר טטיאנה זסלבסקי .

סיכם: אראל סגל (erelsgl AT cs.technion.ac.il)

אזהרה: המרצה מבקשת להבהיר, שהסיכומים נכתבו ע"י סטודנט פשוט מהקורס. האיכות שלהם היא כמו של כל סיכומי הרצאות של סטודנט פשוט - בהחלט ייתכן שיש בהם השמטות וטעויות!

המרצה אינה אחראית לתוכן הסיכומים, והם לא יוכלו לשמש כמקור מוסמך במבחן!

המקור המוסמך לקורס זה הוא הספר "לא לבדו" מאת י' שורצולד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

נושאים

 1. כיצד משפיעה הקבוצה על היחיד?
  השפעת הנוכחות עזרה לזולת בפומבי
  השפעת שיתוף הפעולה מעתק הסיכון
  קונפורמיות ציות לסמכות
 2. עמדות - שלושת מרכיבי העמדה
  בדיקת עמדות ישירה בדיקת עמדות בעקיפין
  התנהגות בניגוד לעמדה התנהגות משנה עמדות
  עמדות וזיכרון שכנוע
 3. תוקפנות - מה גורם לה?
  תוקפנות מולדת תוקפנות וחיזוקים
  תוקפנות וחיקוי תוקפנות ותסכול
  תוקפנות וסרטים
 4. התנהגות פרו-חברתית - עזרה לזולת (אלטרואיזם)
  עזרה לזולת מולדת עזרה לזולת וחיזוקים
  עזרה לזולת וחיקוי אישיות פרו-חברתית
  עזרה לזולת בפומבי עזרה לפי יופי
 5. דעות קדומות, סטיריאוטיפים
  דעות קדומות וצרכים מאבק בדעות קדומות
 6. משיכה בין-אישית
  חיבה למושלמים מודל מתמטי לחיבה
  חיבה ויופי חיבה ותדירות המפגש
  חיבה מתוך הכרח חיבה לדומים
  התחברות לזולת
 7. מנהיגות ומנהיגים
  סוגים של מנהיגות זיהוי המנהיג
  מאפיינים של מנהיג
 8. השפעת הצורה החיצונית של האדם על מעמדו בחברה
  עזרה לפי יופי השפעת סוכן השכנוע
  מאפיינים של מנהיג חיבה ויופי

תוספות ותגובות