שכנוע - השפעת האומר

קוד: השפעת סוכן השכנוע

שלושה גורמים משפיעים על מידת השכנוע : מי אומר, מה הוא אומר, ואיך הוא אומר את זה. מחקרים וניסויים פסיכולוגיים גילו מספר גורמים שמשפיעים על היחס לסוכן השכנוע:

תגובות