תוקפנות - מה גורם לה?

קוד: תוקפנות

תוקפנות = פגיעה מכוונת בזולת.

יש כמה גישות עיקריות לשאלה ממה נובעת התוקפנות:

  1. גישה ביולוגית - תוקפנות עוברת בתורשה
  2. גישה התנהגותית - תוקפנות נלמדת ע"י חיזוקים חיוביים
  3. גישה חברתית- תוקפנות נלמדת ע"י חיקוי
  4. גישה נפשית - תסכול גורם לתוקפנות

מה אפשר לעשות כדי להפחית את התוקפנות?

תגובות