תוקפנות - לימוד ע"י חיקוי

קוד: תוקפנות וחיקוי

ע"פ תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה, גורם הלמידה העיקרי הוא החיקוי. תיאוריה זו נבדקה בניסויים ובמחקרים בנושא התוקפנות:

תגובות