הקשר בין תסכול לבין תוקפנות

קוד: תוקפנות ותסכול

מחקרים הראו על קשר מתאמי בין תסכול לבין תוקפנות. למשל:

התופעה נקראת, בספרות הפסיכולוגית, "התקה": כשאדם לא יכול לפגוע בגורם התסכול, הוא פורק את זעמו על אנשים קבוצה אחרת, בדרך-כלל - על קבוצה שיש כלפיה דעות קדומות שליליות .

תגובות