סיבתיות - מה גורם למה?

מאת: ע"פ סטיבן ג' גולד

אל: "אין מידה לאדם"

קוד: סיבתיות

[ע"פ סטיבן ג' גולד, "אין מידה לאדם"]

בויכוחים רבים בנושאים שונים משתמשים בטענה של סיבתיות - " X גרם ל Y ". לפעמים מביאים, כהוכחה לטענה, מצב שבו X עלה וגם Y עלה. ההוכחה הזאת לא תמיד נכונה. הנה כמה דוגמאות שממחישות זאת:

1. נניח שאני מודד את אורך הרגל שלי בזמנים שונים, ומשרטט אותו כפונקציה של הגיל שלי. הגרף שיתקבל יהיה גרף עולה. מכאן אני יכול להסיק שהעליה בגיל שלי גורמת לגדילה של הרגל, וזה כמובן נכון. אבל -

2. נניח שאני מודד את אורך הרגל שלי בזמנים שונים, ומשרטט אותו כפונקציה של אורך היד שלי. גם כאן הגרף שיתקבל יהיה גרף עולה. אבל מכאן אי אפשר להסיק שגדילת היד גורמת לגדילה של הרגל! האמת היא, שיש גורם שלישי - הגיל שלי - שגורם גם לגדילת היד וגם לגדילת הרגל. יותר מזה -

3. נניח שאני מודד את אורך הרגל שלי בזמנים שונים, ומשרטט אותו כפונקציה של מחיר הדלק השנתי הממוצע (מחיר הדלק נמצא בדרך-כלל בעליה, בגלל הירידה בהיצע). גם כאן, הגרף שיתקבל יהיה כנראה גרף עולה! אבל מכאן אי אפשר להסיק שמחיר הדלק גורם לגדילת הרגל, או שיש גורם משותף שגורם לשניהם - אלו שתי תופעות שונות לגמרי שאין שום קשר ביניהן!

המתאם בין שני משתנים יכול ללמד על כך שיש קשר ביניהם, אבל זה לא חייב להיות כך - יש עוד אפשרויות שצריך לבדוק לפני שמגיעים למסקנה כזאת.

הנה דוגמה מהמציאות (מתוך הספר "Uses and Abuses of Psychology" / H.J.Eysenck ): קיימים מחקרים שמוכיחים שיש קשר הפוך בין מספר הילדים במשפחה לבין מנת-המשכל הממוצעת שלהם, כלומר - ככל שיש פחות ילדים במשפחה, מנת המשכל הממוצעת שלהם גדולה יותר. מה אפשר להסיק מכאן?

1. אפשרות אחת היא להסיק, שמנת המשכל מושפעת מגורמים סביבתיים: במשפחה מרובת ילדים, אפשר להעניק לכל ילד פחות תשומת-לב ופחות השקעה בחינוך פורמלי ובלתי-פורמלי, ולכן מנת המשכל נמוכה יותר. המסקנה: אם אנחנו רוצים שרמת המשכל הכללית באוכלוסיה תעלה - יש לעודד אנשים להוליד פחות ילדים.

2. אפשרות שניה היא לטעון, שמנת המשכל מושפעת מגורמים תורשתיים: אנשים פחות משכילים נוטים להוליד יותר ילדים, ולכן מנת המשכל במשפחות מרובות-ילדים היא נמוכה יותר. המסקנה: אם אנחנו רוצים שרמת המשכל הכללית באוכלוסיה תעלה - אנחנו צריכים לעודד את ההורים המשכילים להוליד יותר ילדים!

כלומר, אפשר להסיק שתי מסקנות הפוכות מאותם מחקרים!

תגובות