ריקנות - לומר הרבה בלי להגיד כלום

קוד: ריקנות

 

תוספות ותגובות