ביעור חמץ לפני פסח

קוד: מצה וחמץ

 כתוב בתורה, בקשר לחג הפסח (שמות יג 7): " ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבולך ". בימינו יש מנהג, שלפני פסח - מוכרים את החמץ לגוי "על הנייר", אבל למעשה משאירים אותו בבית... מי שחושב שצריך לקיים את המצוה ברצינות, בלי התחכמויות - מוזמן לקרוא כאן.

תוספות ותגובות