חרות ועבדות

קוד: חרות ועבדות

 

כתוב בתורה (שמות כא 16): " וגונב איש ומכרו ונמצא בידו - מות יומת ". כלומר: חטיפת אדם או שיעבודו היא פשע חמור כמו רצח!

בימינו אמנם לא קיים מוסד העבדות באופן רשמי, אבל מושג העבדות קיים. גם בישראל יש אנשים שסובלים מתנאים שמתקרבים לתנאי עבדות.

תוספות ותגובות