אוסף פסקי-דין שקשורים ל"חוק טיפול בחולי נפש"

מאת: שופטים שונים

אל: בתי המשפט בישראל

קוד: חטיפה פסיכיאטרית פסד

תגובה ל: כליאת אנשים בבתי-חולים פסיכיאטריים שנכתבה ב10:58:00  29.10.2004


פסקי-הדין נלקחו מספריית בית המשפט המחוזי בחיפה:

  • ע"ש 953/02 השופט ברלינר    [נכתב ב: 11:37:35  28.10.2004]
  • ע"ש 5220/97 השופט רזי    [נכתב ב: 11:40:25  28.10.2004]
  • ע"ש 5404/99 השופט גרשון    [נכתב ב: 11:41:42  28.10.2004]
  • מ"א 613/95 השופטת רוטלוי    [נכתב ב: 11:42:49  28.10.2004]
  • ע"ש 2372/99 השופטת רוטלוי    [נכתב ב: 11:44:00  28.10.2004]
  • ע"ש 2023/03 השופטת צור    [נכתב ב: 11:45:54  28.10.2004]
  • ע"א 219/79 ביהמש העליון    [נכתב ב: 11:50:23  28.10.2004]
  • רע"פ 2060/97 ביהמש העליון    [נכתב ב: 11:53:21  28.10.2004]
  • תגובות