הצעת חוק לביטול איסור פרסום בבית המשפט לענייני משפחה

מאת: יואב יצחק

קוד: פרסום בבימ"ש למשפחה

כיום מוטל איסור פרסום אוטומטי על הליכים בבית משפט לענייני משפחה; בכך נחסמת ביקורת עיתונאית על המתרחש בבית משפט זה; מבקר המדינה בדק ומצא: ליקויים ב-55% מהתיקים; סבל רב נגרם לבעלי

06/05/2002 |  מאת: יואב יצחק יו"ר ועדת החוקה חוקה ומשפט, ח"כ אופיר פינס, הגיש הצעת חוק חדשה לכנסת, לפיה יבוטל האיסור הגורף (האוטומטי) המוטל כיום על עניינים הנדונים בבית משפט לענייני משפ

אם תתקבל הצעת החוק, יתקיימו הדיונים בדלתיים פתוחות, אלא אם ימצא לנכון שופט לקבוע איסור פרסום ולנהל את ההליך בדלתיים סגורות.

הביטול נועד לפתוח גם בית משפט זה לביקורת ציבורית. כיום מוטל איסור פרסום אוטומטי וגורף על הליכים הנדונים בבית משפט לענייני משפחה. הדבר מנוצל לרעה על-ידי גורמים רבים:

- מצד בעלי דין, "המשחילים" לתיקי בית המשפט לענייני משפחה עניינים זרים, כולל ענייני ממון (ואפילו סכסוך עסקי בין אחים על שליטה בחברה ציבורית) מתוך כוונה להנות מחיסיון אוטומטי;

- מצד שופטים, שאינם מקפידים לפעול על-פי החוק, לרבות: שמירה על כבודם של בעלי דין, מתן החלטות בזמן, ניהול הליכים כדבעי. שופטים רבים, רבים מדי, מתנהלים בגסות ובחוסר סובלנות כלפי בעלי דין, תוך ניצול העובדה שדלתות בית המשפט סגורות.

בדברי ההסבר כותב פינס (ציטוט):

כיום, תובענות אזרחיות בין בני משפחה שעילתן סכסוך בתוך המשפחה נדונות, כברירת מחדל, בדלתיים סגורות. לאור ההנחה כי סייג גורף על פומביות הדיון בתובענות מסוג זה איננו סביר, ויש בו פגיעה בעיקרון פומביות הדיון, מוצע להפוך את ברירת המחדל בתובענות אזרחיות שעילתן סכסוך בתוך המשפחה ולקבוע כי הן יידונו בדלתיים פתוחות. במצב זה, עדיין שמורה לבית המשפט זכותו לדון בעניין מסוים בדלתיים סגורות אם נתקיימה אחת העילות בסעיף 68 לחוק בתי המשפט.

על המצב הבלתי תקין בבתי המשפט לענייני משפחה - דבר המצביע על ההכרח בביקורת ציבורית צמודה - ניתן ללמוד מממצאי מבקר המדינה, בדוח שהוגש זה מכבר (52ב'). בבדיקה מדגמית בבית המשפט ברמת גן שנעשתה ב-92 תובענות שנפתחו בין אוקטובר 1995 ועד דצמבר 1999, נמצאו ליקויים ב-51 מבין 92 התיקים (בסה"כ 55% מהתיקים). בחלקם מצא המבקר יותר מליקוי בודד.

תגובות