חטיפת ילדים ע"י שירותי הרווחה

קוד: חטיפת ילדים

 כשמדברים על חטיפת ילדים חושבים מייד על חטיפת ילדי תימן בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל. אבל למעשה חטיפת ילדים מתבצעת גם היום, על-ידי שירותי הרווחה של המדינה.

תוספות ותגובות