חברות ללא נישואין - בעיות ופתרונות

קוד: חברות - פתרונות

חברות ללא נישואין מעמידה את בני-הזוג בסכנות רוחניות, ולכן רצוי להימנע ממנה, כך ממליצים כל הרבנים.

אולם, לא כולם יכולים לעמוד בהמלצה הזאת (ראו הסיבות לדחיית גיל הנישואין), ולכן חשוב לסכם את הנחיות התורה לגבי המצב הזה:


תגובות