חיים ומוות - ערך החיים

קוד: ערך החיים

 

חיי האדם הם אחד הערכים החשובים ביותר בתורה, כמו שנאמר עוד לבני נוח (בראשית ט 5): " ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם - מיד איש אחיו - אדרוש את נפש האדם. "

לכן התוכחות שקשורות להצלת חיים  נמצאות אצלנו בעדיפות עליונה.

תוספות ותגובות