עידוד חקלאים קטני-אמונה

מאת: אראל ויעל

קוד: תרומות לשומרי-שמיטה

על-פי התורה, כדי לשמור שמיטה כהלכתה, יש לשמור מזון משש שנות-העבודה לשנה השביעית . אולם, לא כל החקלאים מאמינים בה' מספיק כדי לחסוך משש שנות-העבודה לשנה השביעית. אפשר לעזור להם - ע"י איסוף כספים, במשך 6 שנים, מתורמים שרוצים שמצוות השמיטה תישמר, וחלוקתם כמשכורת חודשית לחקלאים שישמרו שמיטה. המשכורת לא תהיה תלויה בכמות היבול שצמח בשדה, אולם היא גם לא תינתן בחינם (בניגוד לתרומות מ"קרנות השמיטה" המקובלות בימינו) - החקלאים יצטרכו לסייע בהובלת פירות (שלהם או של חקלאים אחרים) ובחלוקתם בתחנות-החלוקה, לתורמים ולבני-משפחותיהם. ראוי להדגיש את ההבדלים בין הצעה זו לבין " אוצר בית-דין " המקובל כיום:

תגובות