ההבדלים בין המצוות הקשורות לרכוש הזולת

מאת: אראל

קוד: הבדלים - רכוש הזולת

תגובה ל: רכוש הזולת שנכתבה ב13:43:45  06.03.2005


בתורה יש מצוות רבות שקשורות לרכוש הזולת. אחד העקרונות של חז"ל בפרשנות התורה הוא, שאין שום מצוה מיותרת - אין שום מצוה שניתן להסיק מתוך מצוות אחרות (כמו במתמטיקה - כשבונים מערכת של אקסיומות, דואגים לכך שלא תהיה אף אקסיומה, שניתן להסיק אותה מתוך האקסיומות האחרות).

לפי עיקרון זה, ניסו חז"ל (בתלמוד הבבלי, בבא מציעא סא. והלאה) להסביר את הייחוד של כל אחת מהמצוות שקשורות לרכוש הזולת - מה יש בכל מצוה, שלא ניתן להסיק מהמצוות האחרות; ומה אין בכל מצוה, שיש במצוות האחרות.

במאמר זה אנסה לסכם את ההסברים של חז"ל ולהוסיף הסברים חדשים.

 

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין האיסורים: 

 

לקיחת ריבית , שוחד ,
קניית קרקע לצמיתות

רמאות בכלי-מידה

הונאה בעסקים

גזל , גניבה , עושק , הכחשה

יש איסור כשהזולת מתנגד

V

V

V

V

יש איסור גם כשהזולת מסכים

V

-

-

-

יש איסור בעסקאות מסוג מיוחד

V

V

V

V

יש איסור בכל סוגי העסקאות

-

-

V

V

איסור על תוצאת המעשה

V

V

V

V

איסור גם על המעשה עצמו

-

V

-

V

איסור אפילו על ההתכוננות למעשה

-

V

-

-

יש איסור כשאנחנו יודעים שאנחנו פוגעים ברכוש הזולת

V

V

V

V

יש איסור גם כשאנחנו לא יודעים שאנחנו פוגעים ברכוש הזולת

-

-

V

-

במאמר זה דיברנו על איסורים ("מצוות לא-תעשה") בלבד; בנוסף לאיסורים אלה, יש גם חיובים ("מצוות עשה") שמחייבים לדאוג לרכושו של הזולת . מצד אחד, מצוות אלה מחייבות אותנו להתאמץ יותר; מצד שני, במקרים מסוימים מותר לנו לקבל מהזולת פיצוי על ההשקעה שהשקענו בדאגה לרכושו, ולכן יש מקום לחשבונות - אם ההפסד שייגרם לנו כתוצאה מקיום מצוות אלה גדול מהרווח שייגרם לזולת, אין אנו חייבים לקיימן. זאת בניגוד לאיסורים שנזכרו במאמר זה, שהם מוחלטים ואינם תלויים ברווח שאפשר להרוויח מהפרתם.

תגובות