זכויות יוצרים בתורה

  1. דיני פטנטים - זכויות יוצרים - לפי ירמיהו / אראל -> דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא
  2. זכויות היוצרים והמול"ים / נחום רקובר -> מכללת שערי משפט
  3. זכויות יוצרים על דברי תורה? / אראל