פיצוי למציל שהניצול טוען שלא היה בו צורך

מאת: הרב דב ליאור

אל: שות בית אל

נכתב ב: 22:44:47  15.07.2007, כתוספת/תגובה ל: הצלת אנשים בסכנה

מתוך שו"ת בית אל:

פיצוי למציל שלא הציל
הרה"ג דב ליאור
שאלה:
ראובן שחה בים, ושמעון - שעבר קורס מצילים - ראה אותו מרחוק ונדמה לו שהוא טובע, אז הוא קפץ לים והציל אותו. ראובן לא קרא לעזרה, אבל גם לא התנגד לעזרה בשעת מעשה. עכשיו שמעון דורש מראובן לשלם לו פיצויים על נזקים שנגרמו לו תוך כדי ההצלה (הבגדים שלו נפגעו) ועל הפסד שעות עבודה. ראובן טוען "לא הייתי צריך עזרה, הייתי מסתדר גם בלעדיך". השאלה היא, באילו מקרים ראובן אכן יהיה פטור מלשלם?

תשובה:
אם ראובן טוען שגם ללא עזרת שמעון היה ניצול, ולכן הוא לא נהנה מפעולותיו של שמעון,ראובן פטור מלשלם. במקרה זה צריך לשאול מומחה בתחום (מציל), האם ראובן היה יכול להינצל גם ללא עזרת שמעון. אך, אם ראובן לא היה מסתדר לבדו, ונצרך לעזרתו של שמעון, חייב ראובן לשלם לשמעון, גם אם לא ביקש עזרה. בקשת העזרה איננה ראיה, כיון שיש מצוה להציל גם בלי בקשת עזרה.

תגובות