חשמל בשבת

קוד: חשמל בשבת

סוג: אוסף

מאת:

אל:

  1. חשמל מחברת חשמל בשבת / מחברים שונים -> דרישת ה' באמצעות חקר המקרא (קישור חיצוני)
  2. מלחמת הגנרטורים / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים (קישור חיצוני)