מקרים שבהם יש חשיבות לדרוג בין המצוות

מאת: אראל

קוד: חשיבות הסדר בין המצוות

תגובה ל: סדרי עדיפויות בין מצוות שנכתבה ב21:29:44  10.01.2005


כל המצוות בתורה הן חשובות, וכל האיסורים בתורה הם חמורים, אבל לפעמים צריך להחליט איזו מצוה "חשובה יותר" או איזה איסור "חמור יותר".

שאלה זו היא שאלה מעשית במקרים רבים, למשל:

בדף זה ננסה לברר מה הם סדרי העדיפויות הנכונים בין מצוות שונות.

תגובות