תרומת זרע

מאת: אראל

אל:

בדף זה סיכמתי מספר תשובות של רבנים בנושא תרומת זרע לבנק הזרע, ושימוש בזרע לצורך הפריה ללא נישואין.


על-פי הבנתי הצנועה, הבעיה העיקרית בתרומת זרע היא, שעלולים להשתמש בה לצורך הפריית אישה הנשואה לאיש אחר, ואז עוברים על מה שכתוב בתורה " ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע ".תת-נושאים