לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל

תוספות ותגובות