לא להעיד עדות שקר; לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים

קוד: לא להעיד עדות שקר; לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים

תוספות ותגובות