להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין

תוספות ותגובות