להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין

תוספות ותגובות