לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו

קוד: לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו

תוספות ותגובות