לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ובכלל זה יין נסך

תוספות ותגובות