לא להרחיק מצרי דור שלישי מלבוא בקהל

תוספות ותגובות