לא להמית אנשים בעוון של קרובי-משפחתם; לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו

קוד: לא להמית אנשים בעוון של קרובי-משפחתם; לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו

תוספות ותגובות