> >' > '> >

:

: sidur10 @ walla.co.il

: "

 

. .

( ) .

( ) .

 

-

, , . , , , . . .

: ֥ ֑ ֖ ֣ . ,

, :

 

 

-

, , , .

 

( 84)

:

, , , , .

, . . , , , , , , , . , . , , . , , .

...

 

. :

֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ,

֥ . , :

-

 

 

:

, , , .

 

 

, , , . . .


, . , . . , , , .

 

, :

, , , , :

" :

:

:

:

" " :

" :

 

, .

֤ ֣ ֭ ֣ ֑ ֤ ֖ ֣ . ,

 


. , . :

, . :


 

-

 

, . . . . . , , , . :

 

.

 

( ):

. . . . . . . .

. . : . : . : ֗ ֖ ֣ ֑ ֓  ֖ ֣ : ,

 

,

, , . , , , .

()

,

/ /