נושא חדש על: אחדות ואחידות במצוות

מאת: סמי אלקיים

אל:

אילו היתה אחידות, בנינו לבן עצמנו,אין ספק שהבורא
היהנותן לנו שלום במרומיו על כל עם ישראל, ועל השכנים שלנו, מה כבר יש לומר כאשר נאר עלינו מהבורא עם קשה עורף? הצער בעם ישראל נובע מכך שהוא עצמו משוחשח עם עצמו, ממש משמש לעצמו אוייב, אז אך ניתן שתהינה אחדות? רק בשעת צרה צרורה הוא מאחד אותנו,
ישבנו הרס עצמי, רק אז אנו מתבכיינים אליו
ולעתים אנ נעה לתפילו שלנו, עקב אי אחדות? כי אנו
מתאכזרים לעצמנו ולאחרים,חוסר אחדות היא אשר מעקבת
את בוא המשיח, על כן עוד לא הגיע הזמן, שנאמר תתקתתו את חרובתכם? עד אז נחלום על בוא המשיח? הכוח שהעניק לנו אלוהים הוא רק מבחן?
אנו חייבים לדואוג לכבודם של השכנים המנוצחים,
דרוש שקט ונחת לא מהם, אלא בראש וראשנה מעצמנו, וזו מצווה בעלת גדולה, אנו עדיין א לא מכבדים את השכנים שלנו? אנו עדיין רומסים אותם,
ושוללים את כבודם, כתוצאה מחוסר אחדות, לא יתכן שפוך חמתך על הגיים? ביום שנכד את הזכיות של המנוצחים? אכן יבוא המשיח, לעולם בגולה האסלם
לא רמס את הדת היהודית? וגם לא שרף בתי כנסת?
גולה היתה הילה לחוק האלוקי, הלוואי ויעשה שלום
אחדות יח עם השכנים לשנו , אמן
בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים