שאלה: מה התורה אומרת לגבי אונס

מאת: חביבה

אל: haviva13 @ walla.co.il

תגובה ל: התנגדותה של התורה להפקרות מינית שנכתבה ב20:42:38  04.05.2005


אשמח לקבל תשובה לשאלתי ומאמר בנושא אונס אמנון את תמר אחותו.

תגובות