תגובה ל: התנגדותה של התורה להפקרות מינית

מאת: שמעון

אל:

נכתב ב: 10:24:19  30.10.2005, כתוספת/תגובה ל: התנגדותה של התורה להפקרות מינית


כבר אמרו חזל "שכל הנותן פרוטה לידה של אשה בכדי להסתכל בה אפילו נתנה לו תורה כמשה רבנו, לא יינקה מדינה של גהינם". איסור כמה יש להתרחק מהכיעור ומהדומה לו, ולהתיר זאת בדים עאכ"ו. מלבד האמור, אם לאחר תקופה של קשר ממושך מחליט הזוג להיפרד אז מה צריך גט, לא?. ומה אם לא ניתן גט, אז נרבה ממזרים בישראל, ודי למבין.

תגובות