תגובה על: התנגדותה של התורה להפקרות מינית

מאת: אראל סג"ל

אל:

נכתב ב: 10:35:28  17.02.2008, כתוספת/תגובה ל: התנגדותה של התורה להפקרות מינית

מה עם המאמר של פרופ' זוהר עצמו? ראו http://www.bmj.org.il/pdf/akdamot/17zohar+.pdfתגובות