תגובה ל: האם להתיר לאנשים לקחת פילגש כדי להציל אותם מעבירות קשות יותר?

מאת: אברהם רוזנברג

אל:

נכתב ב: 19:52:04  12.12.2005, כתוספת/תגובה ל: האם להתיר לאנשים לקחת פילגש כדי להציל אותם מעבירות קשות יותר?


היעב"ץ הנו יחיד ומיוחד בין גדולי ישראל בתעוזתו ואומץ ליבו הבלתי נדלה. כארי בשער יתיצב לזעוק את דעת תורתו ותהא בלתי פופולארית (בחוג הרבני) ככל שתהא. כך נהג בספרו: "מטפחת ספרים" המערער על אמיתות הזוהר וקובע כי אינו לרשב"י, וזאת בתקופה בה תפסה הקבלה מקום ראשון במעלה בחיי הרוח של העם. וכך גם במלחמתו בר' יונתן אייבשיץ שהיה מחשובי הרבנים בדורו. על מחלוקת זו חיבר ספרים רבים, (הבולט שבהם "שפת אמת") ואצטט לדוגמא משפט אחד מפתיחת ספרו זה: אני קנאי בן קנאי לא אירא מאיש בלתי אל האמת פני, קימתי בנפשאי לא תגורו מפני איש, גוי נתתי למכים לחיי למורטים פני לא הסתרתי מכלימות ורוק. דוגמאות אלו כמו גם דעתו החדה והברורה בענין פילגש בזמן הזה יש בהם בכדי לאפין את דמותו הגדולה.

תגובות