יום טוב שני של גלויות

מאת: אראל

תגובה ל: שאלה: מצוות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים שנכתבה ב14:27:14  01.05.2005


בעבר היו קובעים את התאריכים על-פי עדות של אנשים שראו את הירח החדש, ומודיעים על כך לכל היהודים בעולם. מכיוון שההודעה הגיעה ליהודי חו"ל רק לאחר זמן רב, נהגו יהודי חו"ל לעשות שני ימים טובים בכל חג, ולכן בין השאר עושים פעמיים "סדר פסח".

תגובות