מאמר חדש על: גוף האדם

מאת: סמי אלקיים

אל: 012mail.co il

אדם אשר משחית ארת גופו, מה דינו? האם גופו רכושו הפרטי? או שגופו בהשאלה? או שמא יעשה בו כראות עניו?
כאשר אדם משחית בזדון את גופו, האם הוא בר דעת? היתכן אדם שנשתו מלאה טומאה, האם עי הענשה עצמית יכול להיווצר מצב שהנשמה תקבל תיקון? או שמא זה ,מפח לפחת? יש הטהרות עי ענשינה עצמית? האם קיים מצב שבו ניתן ומותר להעניש חלק מהגוף? ןחק אחר לו? האם הנש/מה תזקה בעולם הזה לתיקון? ולפזר רסיסי קדושה לאחר שאה מטומאה? לעניות דעתי שהענישה טמונה בכך שלהניות בן אדם זו הענישה מפני שקשה להיות בן אדם וזו העבודה הכי קשה לבןם אדם, מי יתן ויתן כוח לןבני אדם להיות בני אדם אמן,
בכבודש רב סמי אלקייםתגובות