נושא חדש על: הצלת אנשים בסכנה

מאת: סמי אלקיים

אל:

להציל בן אדם אשר שרוי בסכנה, זו ממש התקרבות לאלוהים זו הרגשה שאינה ניתנת לתיאור, מעין שמחת לידה לחיים , הצלה זו מעניקה למציל חיי אמת, לא חלום
וגם לא גיבור המציל אדם בסכנה, אלא זה מלאך של אותו אדם שהיה שרוי בסכנה, זו נתינה שאינה דומה לשום נתינה עלי אדמות, ואין את המלים לתאר את המציל ואת הניצול,
האם להציל אדם מסכנה בכל מצב? האם זה נתון לשיקול דעת?באם כן או באם לא? אני אוהב את הגויים אשר הצילו יהודים בזמן הנאצים, חירפו את נפשם למען הצלת היהודי מידי הנאצים, אלה הם מלאכי השרת של הקדוש ברוכו, ישנם גויים רבים אשר סיכנו את משפחותהם למען היהודים, אלה אנשים קדושים מפני שנשארו אלמונים,
אלה האנשים אשר הגיעו לדרגה של מעלה בפני השכינה, אשרהם, יש בסיס טבעי אצל בני אדם , אנסטינקט טבעי להציל בן אדם, מסכנה או ממוות, היו מקרים שהמציל והניצול לא היה מי יציל אותם, אלוקים לא דומה לנו, לא חושב כמונו, ודרכו אינה דרכינו,
אשרי המציל נפש מסכנה אמן,
בכבוד סמי אלקייםתת-נושאים