שאלה על: ארבעת המינים (אתרוג, לולב, הדס, ערבה) חעיעןעןטעטןעטועEnglish Title

מאת: ח

אל: ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ

נכתב ב: 15:57:24  04.10.2006, כתוספת/תגובה ל: ארבעת המינים (אתרוג, לולב, הדס, ערבה)

delete me

תגובות Replies