מאמר חדש על: איסורי קללה

מאת: מאת סמי אלקיים samirina

אל: 012mail.net

אדם המקלל אדם ,אינה חלה קללתו על האדם, וזאת רק מפני שהוא רק בן אדם,ואין לו לאדם די בינה להבין את מהות הצדק, מכאן כל המקלל מחלל את שם השם,למה? מפני השם אומר "אנני חושב כמוכם, ואנני נוהג כמוכם,"על כן עדיף שהאדם ישאר בן אדם ולא יתערב לכבוד השם,"כי דרכו אינה דרכנו"? כל קללה על איש או אשה , המקלל מתקבל לדיון אצל מלאכי השרת, אשר דנים עליו ולא על המקולל? לא פעם במקריות או לא במקריות חזרה למקלל וחלה עליו, כי דרכי האל נסתרים להבנתינו ,ולא נדבר על כך שהמקלל עוסק בניגוד לדרכי האל, האדם המבקש קללה הרי הוא עוסק בדיני נפשות, ולא ב\דיני ממון,עצם עיסוקו בקללה הרי הוא בא לידי כפירה בכך שעוסק בקמיעות ולא רחוק הוא מכת השטן בעיסוקו, השאלה למה? ברכה כן תתקבל, או לא תתקבל מותרת היא ,למה? נניח שאדם מבקש ברכה מצדיק או מכבוד השם?
מי המחליט שהברכה אכן תתקיים? או לא תתקיימנה?
בדרכו של האל אנו חסומים מלהתקבל בבקושתינו אליו, בכל פניה יש משקל מאוזן לחלוטין ואין ערר על משקל הצדק של החוק האלוהי, רחוק מהבינה שלנו, ועל כן עדיף
לא להתערב , יעשה שלום במרומיו על כל עם ישראל אמן
בכרבוד רב סמי אלקייםתגובות