נושא חדש על: איסור יחסי מין בין קרובים מדרגה ראשונה

מאת: סמי אלקיים

אל:

איסורים אלה טובים למניעת גילוי עריות? לצערי אני מכיר הרבה מקרים בשם איסור זה גרם לגילוי עריות, כי החברה שלנו דוגלת במתירנות ומופקרת , בשם ההתקדמות,
בשם שזה טבעיות,
השאלה האם איסור זה מונע גילוי עריות? האם גילוי
עריות הוא סוג של תורשה? או מורשה? שעובר מדור לדור?
לעניות דעתי ומה ששמעתי מאסירים בוידויים נפשיים,
זה מתחיל מחיי אלימות בתוך המשפחה, מתוך פחד, מתוך סמכות, האם אלימות בתוך המשפחה היא תוצאה של גילוי עריות? אב בעל סמכות במשפחה שכב עם בתו, בת 14 טענתה
זה נבע מהפחד מאביה? ועל כן שתקה במשך מספר שנים,
כאשר האם מעלימה עין, גם היא מתוך פחד?
הסנקציות כנגד גילוי עריות ,בבתי המשפט עד 20 שנות מאסר? גילוי עריות זו לא מחלה לעניות דעתי, ובצניעות אומר זאת? ואין אני רואה בגילוי עריות פידופליה? זה שונה? מפני שגילוי עריות הוא עניין משפחתי, אח ביצע גילוי עריות באחיותיו 5 הן, נידון ל 5 שנות מאסר, האבא נידון ל10 שנות מאסר,
התופעה קיימת בכל המגזרים בחברה שלנו, מקרה מיוחד
האם נרקומנית הבן גם נרקומן, היא עוסקת בזנות הבן משמש סרסור לאימו, חיי אמת ראיתי וזה קיים,
המסקנה מובנת,
[בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים