מבצעי עליה לרגל לנזקקים

מאת: אראל

קוד: שמחת חג לבודדים בעבר

תגובה ל: מצוות משותפות לשלושת הרגלים - פסח שבועות וסוכות שנכתבה ב10:52:24  13.10.2004


כתוב בתורה (דברים טז) " ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך... במקום אשר יבחר ה'... והיית אך שמח ", כלומר - כל אדם צריך לעלות לרגל לירושלים, ולהעלות איתו את הנזקקים (משפחות חד-הוריות, עולים חדשים וכו') הגרים בעירו .

בדף זה אתאר דרכים שונות שבהן ניסיתי לקיים מצוה זו בחגים האחרונים.

הדף נועד לעזור לאנשים שמעוניינים לקיים את המצוה בעצמם - כך שיוכלו ללמוד מהניסיון שלי, מהכשלונות ומההצלחות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי בדואל, ואשמח לעזור:
tryg AT tora.us.fm

מאמר זה פורסם גם כאן  (דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא)  

תגובות