הלואה בריבית = שיעבוד

מאת: אראל

קוד: הלואה בריבית = שיעבוד

תגובה ל: לא להלוות בריבית לישראלשנכתבה ב14:55:54  27.12.2004


אחד העקרונות החשובים בתורה הוא(ויקרא כה42-55) " כי עבדיי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצריים; לא יימכרו ממכרת עבד... כי לי בני ישראל עבדים - עבדיי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצריים ": בני ישראל הם עבדים של ה' בלבד, ולא של בני-אדם. לכן התורה לא מאפשרת לאדם למכור את עצמו לצמיתות: הוא רשאי להיות עבד לכל היותר שש שנים; אם הוא מאד רוצה להישאר לאחר מכן - הוא צריך לרצוע את אוזנו (לאות השפלה, כדי להדגיש שזה לא המצב הרצוי; שמות כא 5-6), וגם אז הוא נשאר עד שנת היובל ולא יותר.

אבל אדם יכול להיות עבד גם בלי למכור את עצמו לעבדות: כשאדם לוקח הלוואה הוא משועבד למלוה, הוא צריך לעבוד קשה כדי להחזיר את ההלוואה. ההקבלה בין הלוואה לבין עבדות נרמזת בכמה מקומות:

אם ההלוואה היא בלי ריבית, השעבוד הוא מוגבל וסביר; גם המלווה עבד כדי להשיג את הכסף הזה, וזה הוגן לדרוש מהלווה שיעבוד כדי להשיג את אותו הכסף בחזרה.

אבל אם ההלוואה היא בריבית, העבדות עלולה להימשך לנצח - ההלוואה תתפח עוד ועוד, כמו נשיכה של נחש (לכן היא נקראת " נשך "), והלווה ישתעבד למלווה לצמיתות.

רעיון זה יכול להסביר גם את ההבדל בין הלוואה בריבית לבין השכרה.

 

היחס לגויים

מותר להלוות בריבית לגויים, כשם שמותר להחזיק עבדי-עולם מן הגויים. לפי כמה דעות, מצוה להלוות בריבית לגויים, וגם מצוה להחזיק עבדי-עולם מן הגויים. והטעם הוא אותו טעם: בני-ישראל הם עבדים של ה', ואסור להם להיות עבדים של בשר ודם; הגויים לא קיבלו על-עצמם להיות עבדי ה', ולכן מותר להם להיות עבדים של בשר ודם (ע"ע  העבדת גויים בפרך). כמובן שאין כאן גזענות, כי הכל תלוי בבחירתו של האדם - כל אדם יכול לבחור להיות עבד של ה' (=להתגייר), ואז גם לו יהיה אסור להלוות בריבית.

הלואה בריבית לגויים היא למעשה שיעבוד של הגויים לישראל - הגויים עובדים ואנחנו נהנים מהריבית מבלי לעבוד. זו אחת הברכות שמובטחת לעם ישראל אם ישמור את התורה (דברים כח 12-13): " ...והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. ונתנך ה' לראשׁ ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי-תשׁמע אל-מצות ה' אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות ", (דברים טו 6): " כי ה' אלהיך ברכך כאשר דבר לך, והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט, ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו ". השכר של מי שבוחר לעבוד את ה' הוא, שעמים אחרים יעבדו אותו.

  • ע"ע כסף לא צומח על העצים.

  • תגובות