שירות תיווך בין מלוים ללווים

מאת: אראל

נכתב ב: 09:44:43  06.03.2011, כתוספת/תגובה ל: מה כן לעשות עם הכסף

בעבר ניהלתי ארגון פרטי להלוואות בלי ריבית לנזקקים. נתקלתי במספר קשיים טכניים:

הדבר מעמיד קשיים גם בפני הלווים:

מסיבות אלו, ישנם לווים שמעדיפים לקחת הלוואה בריבית מהבנק - זה יוצא להם יותר זול, בחשבון כולל, מהלוואה בלי ריבית מהגמ"ח.

לענ"ד הדרך הטובה ביותר לקדם את נושא ההלוואות בלי ריבית היא דרך המערכת הבנקאית הקיימת, כשירות בנקאי של תיווך בין מלוים ללווים. פרטי ההצעה:

1. המלוה : כל לקוח של הבנק יכול להירשם בבנק כמלוה, ולהצהיר על התנאים שלפיהם הוא מעוניין לתת הלוואה - לאילו מטרות, באיזה איזור גיאוגרפי, אילו ערבויות ובטחונות, באיזה סכום, ומה תנאי ההחזר.

2. הלווה : כל לקוח של הבנק המעוניין בהלוואה, יכול לעיין ברשימת המלוים, ולבחור לאילו מהם הוא מעוניין לפנות. לשם כך הוא צריך לחתום מול הבנק על טופס ויתור סודיות, המתיר לבנק להעביר למלוים את כל המידע הכלכלי עליו (פירוט חשבונות, שיקים שחזרו וכד').

3. הבדיקה : הבקשה מועברת למלוה יחד עם כל המידע הכלכלי. המלוה יוצר קשר עם הלווה כדי לברר פרטים נוספים, ומחליט על-דעת עצמו בלבד האם לתת את ההלוואה, וכן מה הם תנאי ההחזר (כמה תשלומים ומתי להתחיל), ואם דרושים ערבים או משכונות.

4. ההלוואה : אם התשובה חיובית, המלוה והלווה (והערבים, אם יש) נפגשים בסניף הבנק, וחותמים מול נציג הבנק על הסכם הלוואה. נציג הבנק חותם על ההסכם כעד. הבנק מעביר את סכום ההלוואה מחשבונו של המלוה לחשבונו של הלווה, מנכה סכום מסויים כעמלת תיווך, ומקים הוראת קבע מחשבונו של הלווה לחשבונו של המלוה לפי התנאים שקבעו ביניהם.

5. ההחזר : ההחזר מתבצע בהוראת קבע, המפקיד יכול בכל עת לקבל דיווח על מצב ההחזר.

6. אי החזר : אם הוראת הקבע נכשלת, הבנק מודיע מיידית למלוה, ומעביר לו את כל תיק ההלוואה על-מנת שיוכל לפתוח מיידית בהליכי גביה לפי שיקול דעתו. מעבר לכך הבנק אינו ערב להחזרת החוב.

היתרונות:

א. עבור הבנק : הבנק מרויח את העמלה על ביצוע ההלוואה, וכן את העמלות הנלוות כגון עמלת שורה על כל תשלום בהוראת קבע.

אמנם בהלוואה רגילה הבנק גובה ריבית גבוהה יותר, אבל חלק מהריבית הזאת מועברת ללקוחות בעלי פיקדונות נושאי ריבית, וחלק אחר מהריבית משמש כפרמיית סיכון לחובות אבודים. במקרה זה, המפקיד מותר על הריבית של הפיקדון, וכן לוקח על עצמו את הסיכון, ולכן הבנק יכול לגבות עמלה נמוכה יותר ועדיין להרוויח.

בנוסף לכך, הבנק יכול להרוויח עמלה גם על לקוחות שלא היו מעלים בדעתם לקחת הלוואה מהבנק - למשל בגלל שאינם רוצים לשלם ריבית, או בגלל שאינם זכאים לקבל הלוואה מהבנק מסיבות שונות.

בנוסף לכך הבנק מרויח לקוחות חדשים, שיצטרפו לבנק בגלל הסיכוי לקבל הלוואה בלי ריבית (גם אם לא כולם יקבלו בסוף), ויישארו גם לאחר מכן.

ב. עבור הלווה : העמלה נמוכה יותר מהריבית, כנ"ל.

ג. עבור המלוה : התוכנית מיועדת רק לאנשים שמעוניינים ממילא להלוות בלי ריבית. היא בטוחה יותר מלתת הלוואה באופן פרטי, כי המלוה מקבל את כל המידע הכלכלי שבדרך-כלל אינו נגיש לו. היא גמישה יותר מלתת הלוואה דרך גמ"ח, כי המלוה יכול להחליט בעצמו על התנאים להלוואה ולבדוק בעצמו את הלווה, ולהחליט על-דעת עצמו אם הלווה ראוי להלוואה. היא נוחה יותר כי כל העבודה הטכנית של כתיבת חוזה ומעקב אחרי ההחזר מתבצעת ע"י הבנק.

ד. עבור עם ישראל : ככל שיהיה יותר נוח להלוות בלי ריבית, יהיו יותר אנשים שיעשו זאת, וכך יהיה קל יותר לנזקקים לקבל עזרה.

ה. עבור המשק : ההצעה היא למעשה להפריד את הריבית לשלושת מרכיביה: 

כיום, הבנק קובע את גובהם של שלושת המרכיבים, ולוקח את כל הסיכון על עצמו. ההצעה היא לפרק את המרכיבים:

כל פירוק של מוצר למרכיביו עשוי להגדיל את היעילות במשק, כי הוא מאפשר תחרות על כל מרכיב בנפרד ולא רק על "חבילה" שלמה.

---

היבטים שיווקיים : ניתן להתחיל לשווק את התוכנית החדשה בסניפים של הבנק הממוקמים בשכונות חרדיות, כשירות שהבנק נותן למפעילי גמ"חים, או לאנשים שמעוניינים להקים גמ"ח פרטי.

לאחר שיהיו מספיק מלוים שיירשמו לתוכנית, אפשר לפרסם את התוכנית לכלל לקוחות הבנק המעוניינים בהלוואה.

---

ראו דיון בנושא בפורום עצור כאן חושבים.

תגובות